סיפור על רבי המהר"ש
     סיפור על רבי ברוך ממז'יבוז
     סיפור על הבעל שם טוב
     סיפור על רבי חיים בן עטר
     סיפור על הרב חיים בן עטר