החזון חינוכי שלנו

אמונה בה' ובתורת משה כמאמינים בני מאמינים.

הוראת קריאה ע"י מורה מוסמכ/ת

שיעורי חינוך– שיח, כבוד הדדי, ארץ ישראל, דרך ארץ.

משחקים מפתחי חשיבה– בחצר ובכיתה .

התעמלות- נפש בריאה בגוף בריא .

מלאכת כפיים: בנייה בבוץ, עבודת נגרות – עץ ועוד, חקלאות, טיפול בחיות, התפתחות מוזיקלית ועוד

הליכה וצעידה בדרכי אבות האומה ותורת ישראל סבא.

ההוראה בכללותה מתבססת על העמקת התוכן

כללים חשובים להוראה – יצירת עניין אצל הילד

לעורר סקרנות בריאה

לאפשר למידת נושאים לפי התפתחויות הנובעות מהלמידה, מצב זה יוצר מציאות בה הילד מעוניין ללמוד .

לימוד תורה –שינון והעמקה בחומש .

אמונה ונתינת אמון בילד כיצור אנושי שהוא נפש אלוקה ממעל.

כיצור אנושי- יצור אנושי הנתון לטעויות .

נפש אלוקה ממעל- נפש אלוקית השואפת לטוב.

" דרך ארץ קדמה לתורה "

נעימות ודרכי שיח מכבדים, כהלך מרכזי בת"ת

תורה מתוך אהבה

שהתורה תהיה חלק ממני, בחיבור עמוק.